Privatumo politika

Mes, UAB „Villacom“, gerbiame asmenų, kurių duomenis tvarkome, teisę į privatumą bei duomenų apsaugą, todėl užtikriname aukštą tvarkomų asmens duomenų apsaugą ir saugumą. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip yra renkame, tvarkome, naudojame ir saugome mūsų interneto svetainės www.villacom.lt lankytojų, potencialių klientų ar klientų (pirkėjų) asmens duomenis.

Privatumo politika yra parengta remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas).

UAB „Villacom“ turi teisę iš dalies arba visiškai savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas, informuodama apie tai duomenų subjektus savo interneto svetainėje arba susisiekdama elektroniniu paštu.

Privatumo politika netaikoma jokioms trečiųjų šalių programoms ar interneto svetainėms, kai jomis naudojatės ar prie jų prieinate naudodamiesi mūsų interneto svetaine, todėl rekomenduojame susipažinti su trečiųjų asmenų nurodytomis duomenų tvarkymo sąlygomis.

Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?

Jūsų duomenų valdytojas yra UAB „Villacom“, juridinio asmens kodas 305654366, registruota buveinė adresu Lentpjūvės g. 7, Pakuonis, LT-59317 Prienų r. (toliau – „Villacom“ arba „mes“).

Tvarkomų duomenų apimtis, jų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Tvarkome tik tuos duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų tiesiogiai. Iš jokių trečiųjų asmenų duomenų apie Jus nerenkame.

„Villacom“ gali tvarkyti ir Jūsų pateiktus trečiųjų asmenų duomenis, jeigu Jūs juos pateikėte pvz., jeigu už prekes atsiskaitys kitas asmuo ar prašysite prekes pristatyti kitam asmeniui. Jeigu pateikiate trečiojo asmens duomenis „Villacom“, laikome, kad turite to asmens įgaliojimą ir sutikimą pateikti jo duomenis ir veikti to asmens vardu.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, mes saugiai ir negrįžtamai sunaikiname konkrečiu tikslu tvarkytus ir saugotus duomenis.

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis tvarkome tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, minimalia būtina apimtimi tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti (tikslus žr. aukščiau). Duomenys tvarkomi laikantis Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Asmens duomenis tvarkome tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu. Automatiniu būdu duomenis tvarkome savo vidinėse informacinėse sistemose. Neautomatiniu būdu galime tvarkyti duomenis tik išimtiniais atvejais, pvz., išrašydami popierinę sąskaitą faktūrą.

Taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis.

Slapukai

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile.

Slapukus naudoja daugelis pažangių internetinių svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik, jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai. Slapukai gali būti skirtingų tipų ir be jų interneto svetainės negalėtų veikti taip, kaip esate įpratę.

Tam, kad į Jūsų naudojamą įrenginį galėtume įrašyti reklaminius slapukus, reikalingas Jūsų sutikimas. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Informaciją, kaip tą padaryti, galite savo naudojamos naršyklės pagalbos puslapyje.

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Galime perduoti Jūsų duomenis tretiesiems asmenims, jeigu turime tai padaryti siekdami tinkamai įvykdyti su Jumis sudarytą pirkimo sutartį (pvz., siekdami trečiųjų asmenų pagalba pristatyti Jums užsakytas prekes).

Duomenys gali būti perduoti ir tais atvejais, kaip mums iškyla poreikis pasinaudoti tam tikromis trečiųjų asmenų paslaugomis, kurios yra būtinos sklandžiai mūsų įmonės veiklai užtikrinti (pvz., IT, teisinėmis paslaugomis, skolų išieškojimo paslaugomis ar pasitelkti buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas teikiančias įmones). Su trečiaisiais asmenimis visuomet sudarome duomenų tvarkymo sutartis ir kontroliuojame juos Reglamente numatyta tvarka.

Tam tikrais atvejais galime būti įpareigoti pateikti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims teisės aktuose numatytais atvejais ar vykdydami valstybės institucijų ar kitų įgaliotų asmenų reikalavimus (pvz., policijos, teismo, antstolių).

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises ir galite jas įgyvendinti Reglamente numatytais atvejais ir tvarka: būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę persiųsti juos kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Jeigu ketinate pasinaudoti savo teisėmis, maloniai prašome kreiptis į mus el. paštu info@villacom.lt, siųsdami prašymą ir pateikdami duomenis, leidžiančius Jus identifikuoti. Mes pateiksime atsakymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų neatlygintinai, tačiau jeigu prašymas bus nepagrįstas ar neproporcingas, turime teisę paprašyti atlyginti informacijos ar dokumentų pateikimo išlaidas arba atsisakyti tenkinti prašymą. Išimtiniais atvejais turime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų nagrinėjimo terminą papildomu 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiu.

Kur kreiptis kilus klausimams?

Visuomet stengiamės išspręsti Jums kilusias problemas, todėl jeigu turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į mus el. paštu info@villacom.lt ir mes dėsime visas pastangas, kad pateiktume Jums atsakymą. Visgi gavę atsakymą, kuris Jūsų netenkina, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 28 04.

Paskutinis atnaujinimas 2022-05-15.